top of page

PADI Instructor Development Course (IDC)

อีกหนึ่งหลักสูตรสำหรับมืออาชีพที่ต้องการพัฒนาความสามารถไปจนถึงขีดสุด กับคอร์สเรียนเพื่อการเป็นครู หรือ IDC


ถ้าหากพูดถึงคอร์ส IDC คืออะไร

IDC มีชื่อย่อมาจาก Instructor Development Course ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร PADI เป็นหลักสูตรคอร์สเพื่อพัฒนาผู้เรียน เพื่อการเป็นครูสอนดำน้ำที่ดี


และหลักสูตรนี้เน้นอะไรบ้าง เน้นการพัฒนา ความรู้ ทักษะการสอน รวมถึงปลูกฝังทัศนคติในเรื่องความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ ของการสอน ในหลักสูตรของ PADI จุดมุ่งหมายหลักๆของคอร์สเพื่อ พัฒนาครูสอนดำน้ำที่สามารถสอนได้อย่าง ปลอดภัย มีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ และสร้างอาชีพได้จากการดำน้ำ

และใครที่จะสามารถสอนคอร์สนี้ได้บ้าง?

Course Director หรือชื่อย่อว่า CD ของ PADI สามารถสอนคอร์สนี้ได้ โดยที่ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนกับ CD เมื่อเรียนจบคอร์สแล้ว CD จะแจ้งไปยัง สำนักงานของ PADI ว่ามีผู้ที่ต้องการสอบ Instructor Examination (IE)


แล้วใครสามารถเรียน IE ได้บ้าง

เอาจริงๆ คือไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นใคร แต่ขอเพียงแค่คุณเป็นคนที่มีความรักในการดำนำ้ สามารถพัฒนาทักษะการดำน้ำและการสอน จนเป็นครูสอนดำน้ำได้อย่างแน่นอน การเป็นครูสอนดำนำ้ ก็คือการสอนให้คนอื่นทำได้แบบที่เราทำได้นั่นเอง


คุณสมบัติเบื้องต้นของการเรียน Instructor คือ
 1. เรียน Dive Master จบแล้ว

 2. อายุ 18 ปีขึ้นไหน

 3. มีการเรียนดำน้ำมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 4. มีประสบการณ์การดำน้ำ 100 ไดฟ์

 5. จบหลักสูตร Rescue Diver

โดยคุณสมบัติที่สำคัญคือความตั้งใจในการเป็นครูสอนดำนำ้ หากมีคุณสมบัตินี้ รับรองเรียนได้อย่างแน่นอน


​คนที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรของ PADI มาสามารถเรียน IDC ได้หรือไม่

คำตอบคือได้ ถึงแม้ว่าคนที่เรียนมาจากสถาบันอื่น ระดับที่เทียบเท่ากับ Dive Master ของ PADI แล้ว หรือ คนที่เป็นครูสอนดำน้ำอยู่แล้ว สนใจที่จะเรียนเพิ่มของ PADI สามารถสมัครเรียน IDC ของ PADI ได้เลย


หากถามว่าใช้เวลาเรียนนานเท่าไหร่

คำตอบข้อนี้ ขึ้นอยู่กับเวลาของผู้เรียน แต่โดยปกติหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนทั้งหมดประมาณ 10-12 วัน สำหรับผู้ที่มีเวลาว่างต่อเนื่องก็สามารถเรียนรวดเดียวจบ เรียน เช้า ถึง เย็น ได้เลย

แต่ถ้าหากผู้เรียนไม่สามารถเรียนแบบติดกันได้ ก็สามารถปรึกษาเรื่องหลักสูตรกับทางเราได้ก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจ


มาถึงเรื่องหลักสูตรกันบ้าง IDC เรียนอะไรบ้าง

1. การเริ่มต้น

2. ทฤษฎีดำน้ำสำหรับผู้นำ (Dive Theory for Dive Leaders)

3. รายละเอียดทั่ว ๆ ไปของระบบ PADI

4. การเรียน การสอนและระบบ PADI

5. ประสบการณ์และโปรแกรม Discover Scuba Diving

6. หลักสูตร PADI Open Water Diver

7. การจัดการความเสี่ยงและข้อพิจารณาทางกฎหมาย(Risk Management and Legal Considerations)

8. การจัดการความเสี่ยง (Managing Risk)

9. การควบคุมคุณภาพและการออกใบอนุญาตของPADI (Quality Management and Licensing)

10. การแนะนำสำหรับการนำเสนอการสอน(Introduction to Teaching Presentations)

11. การสอนและการประเมินการพัฒนาความรูู (Knowledge Development)

12. การฝึกในแหล่งน้ำจำลอง (Confined Water)

13. การฝึกในแหล่งน้ำธรรมชาติ (Open Water)

14. การศึกษาต่อสูงขึ้นและหลักสูตรระดับผู้นำ(Continuing Education and Leadership Courses)

15. ธุรกิจการดำน้ำ (Business of Diving)

16. การสอนวิธีการใช้ตาราง RDP (ทางเลือกสำหรับสมาชิก PADI)


นอกจากนี้หลังการเรียนผู้เรียนจะต้อง

 1. ทำการนำเสนอ การพัฒนาความรู้ (Knowledge Development) 3 ครั้ง

 2. ทำการนำเสนอ การสอนในแหล่งน้ำจำลอง (Confined Water) 4 ครั้ง

 3. ทำการนำเสนอ การสอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ (Open water) 4 ครั้ง โดย นร ต้องได้คะแนน 3.4 สองครั้ง ใน Knowledge Development และ Confined Water ส่วนใน Open Water ต้องได้ 3.4 ในแต่ละ Skill ที่รวมอยู่ในไดฟ์เดียวกัน

 4. จะต้องฝึกทำข้อสอบ System,Standard and Procedures, ว่ายน้ำเป็นระยะทาง 400, ลอยนิ่งๆ 10 นาที, ทำ skill 24 ทักษะ และฝึกทำข้อสอบ Dive Theory สำหรับ Instructor ประกอบด้วย Physics,Physiology,Equipment,Skil & Environment


สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนIDC


ด้านค่าเรียน IDC + EFRI จะอยู่ที่ 42,000 บาท สามารถชำระได้กับทางโรงเรียน (โดยทางโรงเรียนจะเก็บ 50 % เมื่อตกลงว่าเรียน และส่วนที่เหลือ จะเก็บก่อนสอบ IE ล่วงหน้า 1 สัปดาห์) และจะแยกรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้


 • ค่าสมัครของ PADI

1. IDC Application ชำระตรงกับทาง PADI จำนวน 294 AUD หรือประมาณ 7,300 บาท

2. ค่าสอบ IE Fee ชำระตรงกับทาง PADI จำนวน 995 AUD หรือประมาณ 24,400 บาท

3. ค่าสมัคร EFR Instructor ชำระตรงกับทาง PADI 202 AUD หรือประมาณ 4,970 บาท

**ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ชำระให้กับทาง PADI ในวันแรกของการสอบ IE (จ่ายผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น งดรับเงินสด)**


 • ค่าสื่อการเรียนการสอน

1. IDC Digital Crew Pak ราคา 637.67 AUD หรือประมาณ 15,700 บาท

2. IDC Slate Pak w/o Backpack ราคา491.19 AUD ประมาณ 12,100 บาท


ค่าใช้จ่ายสื่อการเรียนการสอนนี้ ผู้เรียนจะต้องชำระเงินเพื่อซื้อเอง โดยทางโรงเรียนจะทำการสั่งให้ ซึ่งจะมีส่วนลดให้ประมาณ 10%


หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ Wahoo Diving Center

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Are you a Divemaster dreaming of transforming your life and applying for a PADI IDC Scuba Diving Instructor Course in Thailand? Then you’re in the right place! Why not choose Phoenix Divers Koh Lanta as your PADI 5 STARS GREEN AWARD IDC Diving Instructor Course training shop in the smiling Thailand?


This course focuses on preparing you to be a qualified professional PADI Open Water Scuba Instructor (OWSI) by introducing you to the complete PADI instructor training. The IDC is a combination of the PADI Assistant Instructor and the PADI OWSI courses. All Divemaster that completed the entire IDC with us in Thailand are admitted to an Instructor Examination (IE). The examination is the final step in obtaining the PADI Instructor level.


The price of joining IDC


The cost of tuition for IDC + EFRI is 42,000 Thai Baht. (The school will take 50% when you agree to study, and the remaining amount will be collected one week prior to the IE exam.) Separate additional details will then be provided.


 • Application Cost for PADI

1. Direct payment for the IDC Application through PADI in the amount of 294 AUD, or roughly 7,300 baht.

2. The IE Fee, which is 995 AUD, or roughly 24,400 baht, is paid directly to PADI.

3. The application price for the EFR Instructor is paid directly to PADI in 202 AUD, which is equal to 4,970 baht.


Earlier, PADI was paid for this portion of the costs because it was less expensive than IE (cash payments were not accepted).


 • Media

1.Price of the IDC Digital Crew Pak: 637.67 AUD, or roughly 15,700 baht

2. IDC Slate Pack without Backpack, which costs 491.19 AUD, or 12,100 baht


The cost of teaching this curriculum was previously covered by the school itself on a number of occasions. It will have a discount of roughly 10%

90 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page