top of page

COURSE RECOMMENDED

PADI
DIVE
MASTER

หลักสูตรที่จะทำให้คุณพัฒนาเป็นนักดำน้ำระดับอาชีพ

OWDPool03.jpg

PADI
OPEN
WATER
DIVER

หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น

e50550_318b7040ee58478f9a276a5a98a9140e_mv2_d_2048_1365_s_2.webp

ADVANCED
OPEN
WATER
DIVER

หลักสูตรเพื่อพัฒนาไปอีกขั้น

Rescue03.jpg

RESCUE
DIVER

หลักสูตรช่วยชีวิตนักดำน้ำ

enriched-air_0.jpg

PADI
ENRICHED
AIR
DIVER

หลักสูตรเพิ่มระยะเวลาการอยู่ใต้น้ำ

EFR02.jpg

EMERGENCY
FIRST

RESPONSE

หลักสูตรปฐมพยาบาลนักดำน้ำ

list.jpg

PADI
SIDEMOUNT

หลักสูตรพิเศษ

สำหรับนักดำน้ำขั้นสูง

discover-technical-diving_edited_edited.jpg

Discover Technical Diving

หลักสูตรแนะนำการดำน้ำ Technical Diving

tec50_r2_edited.jpg

Tec 50

หลักสูตรดำน้ำ Tec 50

tec-40_0_edited_edited.jpg

Tec 40

หลักสูตรดำน้ำ Tec 40

Buddies_PADI 5.jpg

PADI Instructor Development Course (IDC) 

หลักสูตรดำน้ำสำหรับ Instructor

tec-sidemount-diver_edited.jpg

Tec 45

หลักสูตรดำน้ำ Tec 45

bottom of page